Copyright @ Multinal Group

Op al onze foto’s en teksten berust een copyright©. Wilt u fotomateriaal en/of teksten van onze site gebruiken? Neem contact op met Multinal Group 088 – 20 55 300. Indien wij  constateren dat er zonder onze toestemming gebruik is gemaakt van het fotomateriaal en/of teksten, dan sluiten wij niet uit dit aan te merken als plagiaat.