Hot-oil flushen of flushing: een schone start voor hydraulische en smeeroliesystemen

Download PDF

Wanneer u in uw productieproces gebruik maakt van hydraulische en/of smeeroliesystemen,  dan kunt u eenvoudig ongewenste vervuilingen in uw systemen voorkomen met onze unieke “Hot oil flushing methode.”

 

Flushen/flushing:

  • Schone start voor systemen
  • Schone start voor smeeroliesystemen
  • Verwijdert montagevervuiling bij nieuwe installaties
  • Voorkomt vervuiling oudere installaties

Wat is hot-oil flushen voor hydraulische en smeeroliesystemen?

Hot-oil flushen is een inmiddels door ons wereldwijd toegepaste én bewezen reinigingsmethode om hydraulische en/of smeeroliesystemen een schone start te geven en montagevervuilingen te verwijderen. Met hot-oil flushen circuleert olie met hoge, turbulente snelheid tegen een bepaalde temperatuur door (leiding)systemen, waardoor loszittend of loskomend vuil wordt meegevoerd in de oliestroom en gefilterd.

Onze analyses worden uitgevoerd volgens NAS/ISO standaard.

Flushen wordt toegepast ter voorkoming van stagnatie in uw productieproces, zodat u blijvend op uw productieproces kunt vertrouwen. Alle ongewenste vervuilingen worden uit uw systeem verwijderd, zodat uw leidingen en besturingscomponenten weer als vanouds functioneren.

Voor de uitvoering van onze “Hot oil flushing methode” maken wij gebruik van speciale spoelunits, analyse-apparatuur en vakkundig personeel. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons na de reiniging een analyserapport. Zo weet u zeker dat het door u gewenste resultaat ook is behaald. Multinal Group past hot-oil flushen o.a. toe op raffinaderijen, on- en offshore, productieplatforms en turbines, maar is ook in andere industrieën uitstekend toepasbaar.

Download hier meer informatie over hot oil flushen.