Water druktesten van systemen en installaties

Download PDF

Naast het bekende heliumleak testen zijn er druktesten die met een vloeistof worden uitgevoerd zoals met water of met olie.

Net als bij heliumleak testen is het bij dit type druktesten de bedoeling aan te tonen of het systeem voldoet aan de ontwerpeisen. Per ontwerpnorm wordt voorgeschreven op welke wijze de druktest moeten worden uitgevoerd; van de hoogte van de persdruk t.o.v. de ontwerpdruk tot en met de uiteindelijke beproeving.

Het druktesten met water of met olie wordt beide vakkundig door Multinal Group toegepast op nieuwe systemen in de offshore, farmacie, petrochemie en scheepsvaart.