Druktesten van procesinstallaties en systemen

Download PDF

Multinal Group verzorgt verschillende soorten druktesten voor procesinstallaties/systemen, die grofweg te verdelen zijn in:

  • Lektesten;
  • Sterkte testen.

Deze type testen worden door ons vaak uitgevoerd als eindtest bij nieuwe of bestaande processystemen of procesinstallaties.

Als medium voor lektesten kunt u denken aan gecomprimeerde lucht (lage druk), een (combinatie van) inert gas(sen), vloeistoffen zoals water (eventueel met corrosie inhibitor), olie of water-glycol. Deze testen kunnen worden toegepast op losse pijpdelen tot volledige systemen.

Een specialistische vorm van lektesten is een helium-leak test. Bij deze test is het mogelijk om b.v. als eindtest in een gasleidingsysteem het lekpercentage van elke individuele verbinding te kwantificeren. Daarna is het eenvoudig om de resultaten aan de goed- en afkeurcriteria te toetsen en zo onnodige reparaties te voorkomen.

Als medium voor sterkte testen wordt over het algemeen vanuit het veiligheidsoogpunt gekozen voor een vloeistof, water (eventueel met corrosie inhibitor), olie of water-glycol. Deze testen worden doorgaans op losse pijpdelen tot (semi) complete leiding systemen toegepast. Bij sterkte testen wordt het testobject onderworpen aan een druktest die de ontwerpdruk overschrijdt. De sterkte test, van te voren vastgelegd in een testpakket conform de regelgeving, toont aan of het desbetreffende object aan de sterkte eis van de ontwerpnorm voldoet en veilig is bij het beoogde gebruik.

Ongeacht het type druktest, voeren wij deze vakkundig voor u uit. Afhankelijk van het type branche en/of er sprake is van explosiegevaar, hebben wij onze druktesten toegepast in de offshore, farmacie, petrochemie en scheepvaart.