Legionella verwijdering, legionella bestrijding en desinfectie van drinkwater leidingsystemen

Download PDF

Met het oog op wetgeving m.b.t. legionellabestrijding, is een actief hygiënebeleid en het aanscherpen van procedures essentieel. Het bacterievrij houden van drinkwatersystemen is wellicht vanzelfsprekend, maar niet altijd even eenvoudig.

Behalve de legionellabacterie – die tussen de 30° en 60° graden Celsius het beste gedijt –  brengen vervuiling van o.a. kalk, ijzer, vet, virussen, bacteriën en schimmels ook het risico met zich mee als ze in het water pijpleidingsysteem terecht te komen. Deze bacterievormen scheiden een stof af die resulteert in een zogenaamde biofilm. Gevolg is een slijmlaag in de leidingen. Wanneer bacteriën zich eenmaal nestelen in deze slijmlaag, is het zeer moeilijk ze te verwijderen en vermeerderen ze zich explosief. Door grondig chemisch technisch reinigen van het uitgebreide transport- en distributieleidingnetwerk, worden vervuilingen in het watersysteem verwijdert en worden toekomstige vervuilingen zoveel mogelijk voorkomen.

Reinigen en desinfectie van drinkwater systemen:

  • Verwijderen van ongewenste vervuilingen en bacterievormen in leidingsystemen
  • Voorkomen van toekomstige vervuilingen
  • Inbreken op het systeem mogelijk
  • Verwijdering van legionella
  • Desinfectie van systemen

Legionella verwijdering en desinfectie rekent af met drinkwater systeem problemen

Multinal Group heeft diverse reinigingsmethoden zoals legionella verwijdering en desinfectie van systemen die afrekenen met dit probleem. U kunt hierbij denken aan reinigen conform het drinkwaterbesluit, maar ook andere, effectievere en snellere methoden alsmede inbreken op het systeem. Zelfs de reiniging van een compleet systeem inclusief een productanalyse behoort tot onze mogelijkheden.