Decontamineren van destillatie torens, tanks, hydrocrackers, hydrotreaters, desalters, isomerisatie units, platforms en reformers

Download PDF

Bij procesinstallaties worden inspecties en/of onderhoud geregeld bemoeilijkt door de aanwezigheid van toxische koolwaterstoffen of verontreinigingen uit procesonderdelen. Deze systemen of procesinstallaties worden dan met speciale ademhalingsapparatuur  betreden om het onderhoud of de inspectie toch uit te kunnen voeren.

Door installaties te decontamineren worden de aanwezige toxische koolwaterstoffen en verontreinigen verwijderd en kunnen de procesonderdelen weer “gewoon” worden benaderd. Bovendien neemt  na het decontamineren van de installatie de efficiëntie toe.

Reinigen van procesinstallaties:

  • Systeem is weer 'gewoon' te benaderen voor onderhoud of inspecties
  • Efficiëntie van het systeem neemt toe
  • Systeem of installatie is weer schoon

Vakkundig decontamineren van procesinstallaties

Voor het vakkundig en effectief decontamineren van destillatie torens, tanks, hydrocrackers en -treaters, desalters, isomerisatieunits, platforms en reformers bent u bij Multinal Group aan het juiste adres!