Speciaal ontwikkeld software Multilean®

Als complete chemische technische dienstverlener die één aanspreekpunt biedt op het gebied van oppervlaktebehandelingen en het chemisch technisch reinigen op locatie maken wij het onze klanten graag makkelijk. Behalve gemak, hanteren wij snelle levertijden, hebben wij eigen transportfaciliteiten en bieden wij toegevoegde waarde voor uw product.

Maar met ons speciaal ontwikkelde software Multilean® gaan wij nog een stap verder.

Het Multilean® samenwerkingsconcept biedt u:

  • Toegevoegde waarde voor uw product
  • Snelle levertijden, just-in-time
  • Minder verspilling in uw keten
  • U wordt ontzorgt van planning, kwaliteitscontrole en logistiek
  • Transportfaciliteiten

Multilean® gebaseerd op waarde creëren en minder verspilling

Het samenwerkingsconcept Multilean® concept is gebaseerd op het Supply Chain Management (SCM) principe, waarbij de samenwerking met klanten en toeleveranciers centraal staat. Multilean® heeft net als bij Supply Chain Management het doel om gezamenlijk zoveel mogelijk waarde te creëren en zo weinig mogelijk verspilling te hebben in de keten. Het ontwikkelen van het Lean and meanconcept is ontstaan uit vanuit de strategische visie van Multinal Group om haar klanten te ontzorgen, bij te dragen aan een beter product en voor alle betrokken partijen besparingen te realiseren. Omdat just-in-time levering een belangrijke rol speelt in het samenwerkingsconcept is ter ondersteuning een speciaal softwarepakket ontwikkeld: Multilean®.

Speciaal ontwikkelde software Multilean® ter ondersteuning proces

In ons samenwerkingsconcept ook wel ‘Lean- and meanconcept’ bepaalt uzelf met welke toeleveranciers u werkt en wat er in financieel opzicht met hen wordt afgesproken. Alle bedrijven zijn onafhankelijk in de keten, echter Multinal Group krijgt in samenwerking de coördinatie waarmee een lijn wordt ingezet naar lange termijn partnerships. De ondersteunende Multilean® software ontzorgt u van de planning, de kwaliteitscontrole en de logistiek, waarbij u de eindproducten op basis van uw eigen (productie) behoefte ontvangt. U heeft in dit geheel slechts te maken met één aanspreekpunt: Multinal Group.

Samenwerkingsconcept succesvol in de praktijk

Het Multilean®concept wordt in de praktijk door ons succesvol toegepast op onze vestiging in Alphen aan den Rijn. Zo is met Multilean® de afkeur van producten gereduceerd van enkele procenten naar een paar promille en wordt er nagenoeg papierloos gewerkt, waarmee overbodige administratieve handelingen zijn beperkt tot een minimum. Daarmee sluit Multilean® naadloos aan op de strategie van Multinal Group om één aanspreekpunt te zijn en haar klanten te ontzorgen. Lees meer.